top of page

Privacy

ALGEMEEN

Pigmento zet in op participatie en neemt daarom jouw privacy uiterst serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke informatie. Ons privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten, deelnemers en partners. We houden ons dus aan de Belgische en Europese privacywetgeving: respectievelijk de ‘Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ en de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Heb je vragen over die wetgeving of over hoe wij ermee omgaan, dan kan je contact opnemen via de contactgegevens hieronder

PIGMENTO VZW

Pigmentovzw@gmail.com

+32 (0)477 93 47 26

.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Wij registreren en verwerken jouw gegevens in functie van de volgende doelstellingen:

Om je gerichte informatie over ons aanbod te kunnen verschaffen (gerechtvaardigd belang)

Om jouw boekingen die je bij Pigmento hebt aangevraagd goed af te handelen (contractuele overeenkomst)

Om verantwoording af te leggen aan onze subsidiërende overheid volgens de regels zoals bepaald in het decreet CJSM (wettelijke verplichting)

Om het gebruik van onze website te analyseren en die zo te optimaliseren (zie ‘Google Analytics en cookies’) (toestemming)

Om kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit te voeren (toestemming)

We registreren en gebruiken enkel persoonsgegevens die je ons zelf verstrekt, of die ons in het kader van een boeking bezorgd zijn door iemand van jouw school of organisatie. In dat laatste geval gaan we ervan uit dat die persoon daar jouw toestemming voor had. Onderzoek gebeurt via enquêtes en interviews, daarvoor gebruiken we enkel gegevens die ons in het kader van die onderzoeken verstrekt zijn.

We registreren enkel gegevens die noodzakelijk zijn in functie van de bovenstaande doelstellingen: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, eventueel aangevuld met optionele gegevens.

Gegevens van deelnemers aan ons aanbod worden na 5 jaar verwijderd. Klantgegevens worden bijgehouden tot de klant de klantrelatie beëindigt.

2

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

Jouw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publieke database en op onze beveiligde servers.

Enkel bestuurders van Pigmento krijgen inzage en kunnen gegevens bewerken. Zij werken volgens onze deontologische code.

Jouw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We stellen ze enkel ter beschikking van onze controlerende overheid.

3

GOOGLE ANALYTICS EN COOKIES

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Je kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

4

DISCLAIMER

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s, zijn eigendom van Pigmento vzw. Ze worden beschermd door auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

bottom of page